W dniu 3 grudnia 2019 r. w klasie 1a, w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach, miała miejsce prelekcja na temat :

„Odpowiedzialności  prawno- karnej nieletnich  sprawców czynów zabronionych.”

Prelekcję prowadził przedstawiciel KPP Bieruń Pan Szymon Jeleń. Gościa  przywitał Dyrektor Szkoły Pan mgr Piotr Oćwieja.

Nad młodzieżą czuwała wychowawca mgr Iwona Mendzla