W dniach 11 i 13 grudnia 2017 roku uczennice czwartej klasy technikum ekonomicznego wzięły udział w   Ogólnopolskim Egzaminie Próbnym z kwalifikacji A.36 „Prowadzenie rachunkowości”. Organizatorem egzaminu jest Zespół Szkól nr 2 im. T. Rejtana w Rzeszowie.

Próbny egzamin składał się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Część pisemna zawierała 40 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Natomiast w części praktycznej uczniowie mieli za zadanie zadekretować dowody księgowe w programie Rewizor GT oraz dokonać analizy finansowej na podstawie podanego wskaźnika.

Autorem pytań testowych oraz zadania praktycznego była Pani Barbara Mikutra-Turek.

Uczennice dokładnie na miesiąc przed właściwym egzaminem zawodowym sprawdziły swoją wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości. Poza zdobyciem cennego doświadczenia i utrwaleniem wiedzy, miały możliwość wykrycia słabych punktów, które należy jeszcze dopracować, tak, aby właściwy egzamin zdać na 100%.