Przyłącz się do Akcji – wspieraj chore dzieci!

II Ogólnopolski #DzienSzpilek: Ty też możesz wziąć udział!
Akcja społeczna #DzienSzpilek skierowana jest do osób z całego kraju! Zasady są bardzo proste: za każde zdjęcie w szpilkach opublikowane na Instagramie lub Facebooku 25.09.2020r., posiadające hashtag #DzienSzpilek oraz spełniające kryteria regulaminu, Moliera 2 przekaże 2 zł na rzez fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Pomaganie nigdy nie było tak proste!

III. ZASADY AKCJI
1. Celem Akcji jest wsparcie podopiecznych fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową.
2. W ramach Akcji Uczestnicy celem wzięcia udziału w Akcji zobowiązani są w Czasie Trwania Akcji do wykonania zadania (dalej zwanego „Zadaniem”) w postaci umieszczania na swoim koncie na portalu Instagram lub Facebook autorskiego zdjęcia w formie postu, ukazującego szpilki (założone lub nie) wraz z hashtagiem „#DzienSzpilek”. W ramach Akcji za szpilki uważa się buty na obcasie o wysokości co najmniej 5 cm.
3. W zamian za poprawnie i zgodnie z Regulaminem wykonane przez każdego Uczestnika Zadanie, Organizator przekaże na rzecz Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową z siedzibą we Wrocławiu (dalej zwanej „Beneficjentem”) kwotę 2 zł.
4. W ramach Akcji Uczestnik może tylko jednokrotnie wykonać Zadanie. Wykonanie przez Uczestnika Zadania wielokrotnie nie prowadzi do powstania po stronie Organizatora obowiązku przekazania na rzecz Beneficjenta dodatkowych kwot.
5. Organizator Akcji, na zasadach określonych w Regulaminie, w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Czasu trwania Akcji przekaże na rzecz Beneficjenta kwotę wsparcia w wysokości sumy zebranych środków pieniężanach za wykonane przez Uczestników w ramach Akcji Zadania.
6. Informacja o kwocie pieniężnej zebranej w ramach Akcji zamieszczona zostanie na stronie Moliera2.com.
7. Beneficjent będzie zobowiązany do wykorzystania przekazanych mu w ramach Akcji środków finansowych na pomoc swoim podopiecznym tj. osobom chorym na raka.
8. Uczestnicy Akcji wykonując Zadanie wyrażają również zgodę na udostępnienie umieszczonego przez nich na swoim koncie na portalu Instagram lub Facebook autorskiego zdjęcia szpilek wraz z hashtagiem „#DzienSzpilek” na Instagramie Moliera2 dostępnym pod adresem (https://www.instagram.com/moliera2/). Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia jedynie wybranych zdjęć udostępnionych przez Uczestników Akcji.

Cała treść regulaminu dostępna jest na stronie organizatora Akcji https://www.moliera2.com/landing-page/dzienszpilek-regulamin