Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach skutecznie pozyskując i wykorzystując fundusze europejskie, stwarza swoim uczniom warunki do zdobywania wiedzy i umiejętności odpowiadających europejskim standardom. Nie ulega wątpliwości, że lędziński PZS jest liderem w zakresie realizacji projektów unijnych, w ramach których swoje kompetencje zawodowe i językowe podnoszą zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

Już od 2011 roku uczniowie technikum, jako pierwsi w powiecie bieruńsko-lędzińskim, wyjechali na zagraniczne miesięczne praktyki zawodowe do Norwegii. Od tamtego czasu – najpierw w ramach programu Leonardo da Vinci, a potem Erasmus + -lędzińska młodzież rokrocznie, systematycznie odbywa praktyki w różnych krajach europejskich.

Tylko w bieżącym roku szkolnym Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach zrealizował

projekt „Poznajemy europejski świat pracy” oraz rozpoczął realizację dwuletniego projektu „Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim nauczycieli i pracowników administracji nowoczesnej szkoły” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Oba projekty, o łącznej wartości ponad 584 tysięcy złotych, współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu „Poznajemy europejski świat pracy”, na realizację którego szkoła pozyskała ze środków unijnych ponad 351 tysięcy złotych, 28 uczniów klas trzecich technikum kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik informatyk, technik elektryk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, a także 5 słuchaczek policealnego Technikum Usług Kosmetycznych oraz jeden absolwent, odbyło praktyki zawodowe w Hiszpanii oraz w Wielkiej Brytanii.

Podczas miesięcznego pobytu w Walencji młodzi informatycy tworzyli strony internetowe oraz wykonywali prace serwisowe sprzętu komputerowego firmy Apple, adepci logistyki zajmowali się inwentaryzacją hurtowni instalacyjnej, logistyką regionalnych wyrobów spożywczych i logistyką rowerową, a elektrycy serwisowali, mierzyli i konserwowali instalacje oświetleniowe i urządzenia gospodarstwa domowego.

Natomiast uczniowie technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej uczestniczyli w wykładach na Uniwersytecie w Walencji i dokonywali pomiarów instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych.

Z kolei lędzińskie kosmetyczki rozwijały posiadane umiejętności w londyńskich salonach.

Zdobyta wiedza i doświadczenie niewątpliwie podniesie atrakcyjność wszystkich uczestników projektu, nie tylko na polskim ale również europejskim rynku pracy.

Podwyższenie kwalifikacji zawodowych jest bardzo ważnym, ale nie jedynym założeniem projektu. W myśl zasady, że podróże poszerzają horyzonty, uczniowie PZS w Lędzinach uczestniczyli w lekcjach języka hiszpańskiego i angielskiego, poznawali hiszpańską i brytyjską kulturę oraz zwiedzali niesamowite miejsca.

Co więcej, zarówno przelot jak i pobyt (miesięczny w Walencji i dwutygodniowy w Londynie) nie kosztował uczestników bądź ich rodziców ani złotówki, bowiem każdy uczeń biorący udział w takich zagranicznych wyjazdach, oprócz utrzymania, otrzymuje kieszonkowe ze środków przeznaczonych na realizację projektu. Takie wyjazdy przyczyniają się do podniesienia samooceny uczestników, pozwalają wzbogacić umiejętności językowe i dają motywację do dalszego uczenia się języków obcych i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym przez Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach jest projekt programu Erasmus + Akcja KA1 Edukacja szkolna – mobilność kadry edukacji szkolnej „Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim nauczycieli i pracowników administracji nowoczesnej szkoły”. Projekt przeznaczony jest dla nauczycieli i kadry szkolnej zainteresowanej podnoszeniem swoich kwalifikacji i zdobywaniem wiedzy na kursach zagranicznych w całości finansowanych przez Unię Europejską. Projekt, na którego realizację lędziński PZS pozyskał ponad 233 tysiące złotych, realizowany będzie do końca września 2019 roku. Dotychczas czworo nauczycieli w czasie ferii zimowych wyjechało na kursy językowe na Maltę, do Irlandii i Wielkiej Brytanii. W czasie wakacji 2018 roku oraz podczas ferii zimowych 2019 roku kolejni nauczyciele wyjadą na kursy językowe i metodyczne, a zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystają w swojej codziennej pracy, na czym skorzystają przede wszystkim uczniowie.

Lędzińscy nauczyciele wiedzą o tym doskonale, ponieważ to nie pierwszy tego typu projekt, w którym biorą udział. W latach 2016-2017 PZS w Lędzinach realizował projekt unijny „Droga do sukcesu uczniów i nauczycieli poprzez rozwój kompetencji kluczowych”. Jego efekty zachęciły do napisania kolejnego projektu i ubieganie się o jego dofinansowanie ze środków unijnych, co zakończyło się sukcesem.

Zdobywanie wiedzy za granicą to doskonała okazja do zobaczenia, jak funkcjonują przedsiębiorstwa w krajach europejskich, poznania innych kultur, zwiedzenia przepięknych miejsc i podniesienia swoich kompetencji językowych i nawiązania międzynarodowych znajomości, czyli to po prostu wspaniała szansa na rozwój.

Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach od lat jest autorem międzynarodowych projektów, by taką szansę stwarzać zarówno uczniom, jak i nauczycielom.