...

Serdecznie zapraszamy na rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023, które odbędzie się 1 września 2022 o godzinie 10.00 w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach. Klasy pierwsze zapraszamy do auli szkolnej, pozostałych uczniów do klas. Przydział sal umieszczony zostanie na drzwiach wejściowych do szkoły.

O godzinie 9.00 odbędzie się Msza św. w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Lędzinach.

 

Zapraszamy

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.