...

 

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie „Savoir-Vivre na co dzień”. Celem konkursu było uwrażliwienie młodych ludzi na zasady dobrego wychowania, jakie powinny obowiązywać we wzajemnych relacjach społecznych: w towarzystwie rówieśników, wobec osób starszych – zarówno  w domu, jak i miejscu publicznym, w sytuacjach towarzyskich, służbowo – biznesowych oraz w dyplomacji.

Centrum Edukacji Humanistycznej „LOGOS”, które było organizatorem konkursu, przyznało Izabeli Losoń – tegorocznej absolwentce – wyróżnienie oraz nagrodę książkową. Dwie kolejne uczennice – Agata Bobla i Anna Niesyto z pierwszej klasy technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – zajęły kolejno II i III miejsce w zmaganiach szkolnych.

Konkurs Ogólnopolski został poprzedzony organizacją szkolnego konkursu znajomości zasad savoir -vivre „Obycie umila życie”. Wśród wszystkich uczniów szkoły, którzy napisali prace konkursowe, najlepsze wyniki osiągnęli:

 

 

Tomasz Winiarski – pierwsza klasa mundurowa policyjna

Angela Pilch / Rafał Morkisz – druga klasa mundurowa wojskowa

Jakub Mitoś – druga klasa mundurowa policujna

Paulina Koczaj – trzecia klasa mundurowa policyjna

Daria Szubis – pierwsza klasa wielozawodowa

Artur Saternus – druga klasa wielozawodowa

Sandra Żurkiewicz / Artur Musioł – pierwsza klasa technikum logistycznego

Anna Niesyto – pierwsza klasa technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Bartosz Białata – druga klasa technikum górnictwa podziemnego

Sebastian Denuszek – druga klasa technikum

Aleksandra Stolecka – druga klasa technikum logistycznego

Marek Urbańczyk – trzecia klasa technikum górnictwa podziemnego

Dariusz Syc – czwarta klasa technikum górnictwa podziemnego

Patryk Grzechnik – czwarta klasa technikum mechanicznego

Radosław Oleś – czwarta klasa technikum elektrycznego

Wioleta Grzesik – czwarta klasa technikum ekonomicznego

 

Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w konkursie    w przyszłym Roku Szkolnym.

 

Gabriela Jagsz

Leave a comment

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.