“Śląski As” z PZS Lędziny!

 

Gala “Śląskich Asów” to uroczystość dla najlepiej zapowiadających się kandydatów na studia na Uniwersytecie Śląskim. W tym zacnym gronie znalazł się również uczeń  Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach Aleksy Przybylski, który jest finalistą VII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.

Podczas gali najzdolniejsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego, laureaci oraz finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych, zostali uhonorowani listem gratulacyjnym JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia oraz wspaniałymi upominkami.

W uroczystości uczestniczyło133 finalistów olimpiad przedmiotowych z najlepszymi wynikami w regionie i kraju, pochodzący z 16 miast i  uczący się w 24 szkołach ponadgimnazjalnych.

Na zakończenie gali dr Grzegorz Odoj z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ wygłosił wykład pt. „Konsumuję, więc jestem, czyli rzecz o społeczeństwie masowej konsumpcji”.

Aleksemu jeszcze raz gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

Opracowała

Sylwia Baklarz

 

 

 

Leave a comment