...

20 kwietnia 2016 roku w auli Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach w ramach obchodów 70 – lecia istnienia szkoły, odbyło się spotkanie tegorocznych maturzystów z lędzińskim pisarzem Panem Alojzym Lysko.

Pan Alojzy jest autorem książki o szkole „Uczyła żyć i pracować”, a także biografii p.t. „Anielin Fabera” o założycielu i pierwszym Dyrektorze szkoły.

W czasie wykładu Pan Alojzy Lysko przywołał hasło, które kiedyś patronowało szkole – „Trzeba iść, żeby dojść”, by uzmysłowić młodzieży, że aby dojść do wytyczonego celu, potrzebna jest wytrwała praca.

Następnie pisarz podkreślił, jak ważna jest historia w życiu każdego człowieka, przybliżona nie za sprawą muzealiów, wykopalisk archeologicznych, czy źródeł pisanych na zlecenie. Powinna to być historia wpisana w tradycję i świadomość ludzi. Taka historia idealnie współgra z nowym hasłem szkoły, które brzmi: „Tradycja i nowoczesność”. Pan Lysko przybliżył także młodzieży kilka książek, m.in. : „Dzieje Śląska” Feliksa Konecznego. Książki te dotyczą historii ziemi, z którą młodzi ludzie związani są od urodzenia.

Na koniec przywołał kilka anegdot związanych z życiem Anielina Fabery – nauczyciela i dyrektora i życzył młodzieży, by spełniając pasje, byli wierni swojemu dziedzictwu.

Uczniowie z wielką uwagą wysłuchali wykładu, żywiąc pragnienie, by życie           i praca Anielina Fabery – Patrona szkoły – stała się dla nich inspiracją do działania          w dorosłym życiu.

Leave a comment

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.