...

W środę 13 listopada 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie z niepełnosprawnym Rafałem Granowskim połączone z projekcją filmu „Bębenek”. Uczniowie klas pierwszych mogli porozmawiać z bohaterem filmu, zapoznać się z jego działalnością jako wolontariusza i zadawać pytania. Prezentacja filmu i samego bohatera jest już w zasadzie tradycją szkoły. Od kilku lat klasy pierwsze odwiedza Rafał , każdorazowo w I semestrze roku szkolnego. Uczy życia, kształtuje charaktery i ubogaca wewnętrznie, jest wzorem wolontariusza.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.