1 października 2019 roku  uczniowie PZS w Lędzinach uczestniczyli w ekologicznej akcji „Sprzątanie świata”. Młodzi ludzie uporządkowali najbliższą okolicę budynku szkolnego. Pogoda dopisała, więc udało się uprzątnąć różne śmieci – nawet stary telewizor i lodówkę. Efekty pracy były niesamowite. Dla klasy pracującej najwytrwalej przewidziano smakowitą nagrodę – w ramach godziny wychowawczej poczęstunek  – „śniadanie w szkole”. Nagrodę tę wygrała klasa 1 A. Worki na odpady i rękawiczki do sprzątania zasponsorowała firma Ekorec z Lędzin, świadcząca usługi związane z gospodarką odpadami.

Niestety, po ilości zebranych śmieci widać, że nie wszyscy dbają o środowisko, dlatego takie akcje jak ta, są bardzo potrzebne.
Nad całością czuwały: Pani A. Olubińska i  Pani S. Wituła – Jedlińska .