18 listopada uczennice Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach odebrały z rąk Pana Jacka Szczotki, Wicekuratora Kuratorium Oświaty w Katowicach, dyplomy stypendium Prezesa Rady Ministrów. Były to: Agata Bobla, uczennica klasy drugiej Technikum im. Anielina Fabery, kształcąca się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz Amanda Sokacz, uczennica klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego.

Uroczystość prowadzona przez Panią Małgorzatę Talarczyk, Dyrektora Kuratorium Oświaty w Katowicach, miała miejsce w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. W drugiej części uroczystości pani Anna Panasiewicz przedstawiła ciekawe informacje na temat osiągnięć Szwecji w zakresie innowacyjności. Spotkanie ze stypendystami zakończyło się pokazem filmu przygotowanego przez Ambasadę Królestwa Szwecji o wykorzystywaniu przez ten kraj odnawialnych źródeł energii. Film okazał się niezwykle inspirujący dla Agaty Bobli kształcącej się w tym właśnie kierunku. Cała uroczystość miała podniosły charakter. Agata tak się wypowiedziała: „Według mnie stypendia PRM są niesamowitym wyróżnieniem dla tych, którzy przez cały rok szkolny wykazali się sumienną nauką. Starania uczniów w nauce zostały należycie nagrodzone. Każdy z wyróżnionych otrzymał dyplom z gratulacjami Prezesa Rady Ministrów.”

W tym miejscu warto przypomnieć, że stypendia te przeznaczone są dla uczniów, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazali szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Naszym stypendystkom serdecznie gratulujemy wspaniałych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów w realizacji marzeń.

Ewa Matusik

 

Leave a comment