...

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w bibliotece szkolnej Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach otwarta została wystawa ukazująca pasje, niezwykłe umiejętności czy niecodzienne hobby uczniów oraz nauczycieli naszej szkoły.

Prezentowana wystawa, ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że w każdym z nas drzemie jakiś talent do odkrycia, że pasja jest istotną częścią życia.

W związku z tym wybierzemy  najciekawszą i najbardziej oryginalną pasję w kategorii uczeń.

Przyjdź i zagłosuj!

Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.

Trzeba mieć pasję, by nie zwariować w tym szalonym świecie.

Z pasją lepiej się żyje, a chwilami pomaga ci przetrwać.

Jest jak maska tlenowa.
Ewa Podsiadły-Natorska

Leave a comment

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.