25 października uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji  zainicjowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej #SzkołaPamięta. Akcja miała na celu organizację działań upamiętniających ważne postaci związane ze społecznością lokalną, m.in. Władysława Trzcińskiego, Klemensa Ścierskiego, czy Jana Raszkę.

W tym dniu zapaliliśmy znicze pod krzyżem cmentarnym, pamiętając o tych, o których bliscy już zapomnieli, a także pod obeliskiem upamiętniającym krwawe wydarzenia zbrodni hitlerowskiej.

Zwieńczeniem tych działań było przygotowanie gazetki okolicznościowej poświęconej tym osobom.