21 lutego i 4 kwietnia 2017 roku uczniowie drugiej klasy mundurowej policyjno-wojskowej oraz uczennice trzeciej klasy technikum ekonomicznego lędzińskiego PZS-u uczestniczyli w kolejnych szkoleniach w ramach projektu „Bezpieczne Pieniądze”.
Projekt „Bezpieczne Pieniądze” realizowany jest przez Wydział Kryminalny Powiatowej Policji w Bieruniu przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim Oddziału Okręgowego w Katowicach. Projekt ten skierowany jest między innymi do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i obejmuje szkolenia z zakresu rozpoznawania zabezpieczeń polskich znaków pieniężnych.
Uczniowie uczestniczący w szkoleniach zdobyli wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz umiejętności z zakresu rozpoznawania podstawowych zabezpieczeń rodzimych banknotów, zagrożeń płynących z produkcji fałszywych znaków pieniężnych oraz nieświadomego i świadomego wprowadzania falsyfikatów do obiegu rynkowego, a także poznali zasady postępowania w przypadku ujawnienia falsyfikatu znaku pieniężnego.
Poza szkoleniem teoretycznym przeprowadzonym w formie wykładu, młodzież miała możliwość za pomocą odpowiednich urządzeń – lup, lamp kasjerskich oraz mikroskopu cyfrowego – w praktyce zapoznać się z problematyką fałszywych banknotów.
Szkolenie na terenie PZS Lędziny przeprowadził przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu młodszy aspirant Artur Żak.
Koordynatorem ze strony PZS Lędziny była Pani Beata Skrzypczyk.

Leave a comment