8 listopada 2017 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach odbył się szkolny etap XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, przy współudziale Ministra Edukacji Narodowej. Olimpiada należy do największych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekonomicznej, w którym od wielu lat uczestniczy młodzież lędzińskiego PZS-u.

Tegoroczne zmagania odbyły się pod hasłem: „Wyzwania współczesnego rynku pracy” i zostały objęte honorowym patronatem Ministra Rozwoju.
Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, ale również rozwój samodzielnego myślenia.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej składa się z III etapów:
– 8 listopada 2017r.- zawody I stopnia (szkolne)
– 12 stycznia 2018r – zawody II stopnia (okręgowe)
– 7 i 8 kwietnia 2018r.- zawody III stopnia (centralne)
W pierwszym etapie uczestnicy musieli rozwiązać zadania o następującym charakterze:
− odpowiedzieć na jedno pytanie o charakterze ogólnym, nawiązującym do hasła przewodniego Olimpiady (do wyboru z dwóch propozycji),
− rozwiązać zadania z podstaw ekonomii,
− oraz odpowiedzieć na 30 pytań testowych (jednokrotnego wyboru).

Uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów, zostaną zakwalifikowani do etapu okręgowego. Niecierpliwie czekamy na wyniki.

Beata Skrzypczyk

Leave a comment