23 do 30 września — Tygodniem Zakazanych Książek!

Podobnie jak przed rokiem aktywnie włączamy się w akcję!

Tydzień Zakazanych Książek (Banned Books Week) wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych i jest ściśle związany z pierwszą poprawką do amerykańskiej Konstytucji, która mówi o wolności słowa. Jest to jedno z tych praw, do których Amerykanie przywiązują duże znaczenie. Prawo do wolności słowa traktują bardzo poważnie. Jest prawo podstawowe – uosobienie ich wolności, dlatego w pewien sposób są z niego dumni.

Chcemy, aby Tydzień Zakazanych Książek był nie tylko akcją uświadamiającą, ale żeby by stał się okazją do zainteresowania ciekawymi przypadkami z historii literatury, zachęcił do czytania, także książek, którym przypięto łatkę niepoprawności politycznej, obyczajowej itp.

Czym skuteczniej Was zaintrygujemy niż aurą tajemniczości, skandalu i etykietką zakazanego owocu? 😉

W bibliotece szkolnej znajduje się pełna lista „ zakazanych książek”. Niektóre z nich można wypożyczyć.

Zapraszamy !!!