Troskę o środowisko naturalne i najbliższe otoczenie szkoły młodzież Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach ma we krwi. Po wakacjach uczniowie trzeciej klasy technikum logistycznego przeprowadzali w szkolnym ogródku konieczne porządki.
Ogródek powstał w ramach projektu – „A Future We Dream” realizowanego dzięki programowi Comenius, którego celem było obserwowanie i szukanie rozwiązań dla problemów środowiskowych w regionie. W czasie wizyty w Polsce w listopadzie 2014 roku przedstawiciele pozostałych pięciu państw partnerskich posadzili w szkolnym ogródku swoje drzewka – symbol jedności i troski o środowisko.
Od tej pory uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach troszczą się o to, by ogród był wspaniały, a drzewka w nim zasadzone rosły zdrowe i piękne. W tym miesiącu młodzież zajęła się pielęgnowaniem grządek, ale to oczywiście nie koniec prac w ogrodzie, ponieważ młodzi ekolodzy będą się nim opiekować przez cały rok !

Leave a comment