...

5 września 2017 roku uczniowie drugiej klasy mundurowej wojskowej oraz trzeciej klasy technikum Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach oddali hołd pomordowanym przez hitlerowców mieszkańcom Lędzin.

W rocznicę tragicznych wydarzeń młodzież towarzyszyła Staroście Bieruńsko-Lędzińskiemu – Panu Bernardowi Bednorzowi, Wicestaroście – Panu Mariuszowi Żołnie oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu – Panu Markowi Spyrze. Obecni na uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze w miejscu, gdzie zginęli – bestialsko zamordowani w pierwszych dniach II wojny światowej – mieszkańcy Lędzin (w lesie na pograniczu Mysłowic i Jaworzna).

Pamięć o tragicznych, wrześniowych wydarzeniach jest wyrazem szacunku dla tych, którzy poświęcili swoje życie za niepodległą Ojczyznę!

Danuta Płucieńczak

 

Leave a comment

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.