19 października trzecie klasy technikum i liceum mundurowego Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach udały się na wycieczkę do Krakowa śladami Młodej Polski.
Zwiedzanie Krakowa rozpoczęliśmy od Katedry na Wawelu, następnie udaliśmy się na ulicę Kanoniczą do domu, w którym mieszkał S. Wyspiański. Kolejnym miejscem był Pawilon Wyspiańskiego, gdzie mogliśmy podziwiać jego witraże przedstawiające św. Stanisława, Kazimierza Wielkiego i Henryka Pobożnego. Po czym udaliśmy się do Kościoła Franciszkanów, gdzie znajdują się polichromie zaprojektowane przez Stanisława Wyspiańskiego a także witraże „Świętego Franciszka”, patrona świątyni, „Błogosławionej Salomei” oraz witraże przedstawiające potęgę żywiołu Ognia i potęgę żywiołu Wody.
Jednak największe wrażenie na nas zrobił najwspanialszy witraż Wyspiańskiego ekspresjonistyczny „Bóg Ojciec wydobywający świat z chaosu” nazywany również „Stań się”, „Stworzenie świata”, „Bóg Ojciec”. Monumentalna postać Boga Ojca zdaje się unosić w przestworzach nad bezmiernym oceanem.
Następnym punktem wycieczki było Muzeum Józefa Mehoffera reprezentujące formułę muzeum-domu artysty z bogatym, autentycznym wyposażeniem: zabytkowymi meblami, wyrobami rzemiosła artystycznego, biblioteką, fotografiami, rodzinnymi pamiątkami oraz przede wszystkim pracami Józefa Mehoffera.
Po wizycie w muzeum odwiedziliśmy Dom Lekarza, gdzie wystrój i meble zaprojektował S. Wyspiański. Obejrzeliśmy tam cudowne balustrady z liści kasztanowca i witraż przedstawiający Apolla z elementami teorii heliocentrycznej (zaprojektowane, oczywiście, przez Stanisława Wyspiańskiego)
Ostatnim punktem programu była Jamę Michalika, czyli słynna kawiarnia, w której spotykali się artyści młodopolscy. Siedząc przy herbacie mogliśmy poczuć klimat Młodej Polski.
Pełni wrażeń, ale również bogatsi o nowe wiadomości wróciliśmy do domu.

Tekst: Zofia Dudek

Leave a comment