Dla Amadeusza Czarnoty i Pawła Morawca uczniów klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach tegoroczny Dzień Dziecka był dniem zupełnie wyjątkowym. Uczniowie – jako jedyni przedstawiciele powiatu bieruńsko – lędzińskiego – uczestniczyli bowiem w XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Celem udziału w SDiM jest kształtowanie postaw obywatelskich, szerzenie wśród młodzieży wiedzy na temat zasad funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej, a od kilku lat także aktywizacja młodych ludzi do działania na rzecz ich środowisk lokalnych.

 

Udział w sesji Amadeusza Czarnoty i Pawła Morawca był nagrodą za wspaniałą pracę konkursową na temat: „Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej.”

 

W projekcie przygotowanym przez Kancelarię Sejmu i Instytut Pamięci Narodowej wzięli udział uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, którzy w czasie siedmiotygodniowej rekrutacji musieli podjąć działania animacyjno-badawcze związane z wybranym miejscem, kojarzącym się z systemem totalitarnym. Zadanie rekrutacyjne polegało na ustaleniu, czy w przestrzeni publicznej, którą zamieszkują uczniowie znajduje się miejsce, którego nazwa nawiązuje do systemu totalitarnego. Jeśli takie miejsce jest, musieli zaproponować działania zmierzające do zmiany nazwy i upowszechnić wiedzę o nowym patronie. Jeśli takiego miejsca nie ma, zadaniem młodzieży było znalezienie miejsca wartego upamiętnienia, które nie ma swego patrona i wskazanie jego nowego bohatera oraz rozpropagowanie  o nim wiedzy w społeczności lokalnej. Nasi uczniowie zaproponowali, by Stadionowi Miejskiemu w Tychach nadać imię jednego z najsłynniejszych trenerów lokalnej drużyny – Pana Jerzego Nikiela.

 

Spośród 521 dwuosobowych zespołów komisja oceniająca Instytutu Pamięci Narodowej wyłoniła 230 najwyżej ocenionych.

Przygoda rozpoczęła się 31 maja 2017 roku, kiedy to uczniowie lędzińskiego PZS-u wraz z 48 uczniami z województwa śląskiego pod opieką pięciu opiekunów – przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Katowicach i nauczycieli śląskich szkół- udali się do Warszawy, by nie tylko zasiąść w ławach poselskich, ale również odwiedzić warszawskie miejsca, szczególnie ważne dla narodowej tożsamości. W tym roku młodzieży towarzyszył również Wicekurator Oświaty w Katowicach Pan Dariusz Domański.

Dzięki wspaniałej pracy przewodników młodzi posłowie mieli okazję poznać historię i dzieje miejsc kojarzących się z systemem totalitarnym, m.in.:

  • pomnik ks. Skorupkiprzy Katedrze św. Floriana,
  • tablicę patrona przy szkole im Witolda Pileckiego,
  • dawny Akademik studentów żydowskich –  po wojnie siedzibę NKWD / UB,
  • siedzibę sowieckiego Trybunału Wojennego,
  • siedzibę UB przy ulicy Cyryla i Metodego,
  • Krzyż upamiętniający Rzeź Pragi w 1794 r. przy ulicy Jagiellońskiej koło cerkwi św. M. Magdaleny,
  • pomnikpomordowanych w praskich więzieniach więźniów politycznych przy ulicy Namysłowskiej,
  • gmach Dyrekcji Kolei Państwowych, w ktorym mieściły się kolejno: 1939-1944 Komenda Dzielnicowa (Abschnittswache Praga(lub Ost)) niemieckiej Policji Porządkowej, 1944-1945 – władze stołeczne, 1944-1945 – Miejski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego ,1945 – pierwsza siedziba w zdobytej przez Armię Czerwoną Warszawie centralnych władz państwowych,
  • kościół MB Zwycięskiej oraz cmentarz przy fabryce Wedla,
  • obóz przejściowy / wysyłki na roboty do Niemiec.

Młodzieży została również przypomniana działalność Antoniny i Jana Żabińskich – pierwszych założycieli warszawskiego ZOO, którzy w czasie wojny w Willi pod Zwariowaną Gwiazdą dawali schronienie ludności żydowskiej.

Późnym wieczorem zmęczeni, ale pełni wrażeń, wrócili do hotelu by jeszcze raz, choć już przez pryzmat innych doświadczeń, pochylić się nad tematem tegorocznej sesji dziecięcego Sejmu.

1 czerwca 2016 roku już od samego rana wśród młodzieży panowało niezwykłe ożywienie. Kiedy po śniadaniu młodzi posłowie udawali się do Sejmu, towarzyszyły im niecodzienne emocje.

Najpierw trzeba było przejść procedury bezpieczeństwa – okazać dowód lub legitymację i przejść kontrolę Straży Marszałkowskiej. Po wejściu do gmachu Sejmu na młodzież czekała wspaniała niespodzianka – kluby poselskie ugrupowań zasiadających w Sejmie przygotowały niewielkie upominki dla młodych posłów, a po godzinie dziewiątej pojawili się również czołowi politycy. Dla młodych posłów była to wspaniała okazja, by zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, wziąć autograf, czy zamienić parę słów z politykami, których znają z pierwszych stron gazet.

Punktualnie o godzinie 10.00 rozpoczęła się XXIII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Sesję rozpoczął Marszałek Sejmu Pan Marek Kuchciński, który niezwykle serdecznie przywitał młodych posłów i życzył im owocnej pracy nad uchwałą.

W obradach uczestniczyli również:

Pani Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Pan Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka

Pan Jarosław Szarek – Prezes IPN-u

Pani Barbara Rudzińska- Mękal – Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji,

a także – zmieniający się w czasie trwania obrad – Wicemarszałkowie Sejmu: Pani Barbara Dolniak, Pan Ryszard Terlecki, Pan Joachim Brudziński oraz Pan Stanisław Tyszka.

Następnie młodzi posłowie mogli zadać Pani Sekretarz Stanu Marzenie Machałek trzy pytania przygotowane przez komisję problemową w Sulejówku, na które Pani Sekretarz udzielała wyczerpujących odpowiedzi.

Kolejnym punktem porządku obrad było przedstawienie młodym parlamentarzystom tekstu uchwały i praca nad nią. Młodzi posłowie czynnie uczestniczyli w obradach – chwilami bardzo burzliwych. Amadeuszowi i Pawłowi również udało się wygłosić swoje przemówienia.

Młodzi posłowie wygłaszali swoje poglądy w taki sposób, w jaki czynią to dorośli politycy – nie obyło się również bez drobnych uszczypliwości. Po czterech godzinach udało się jednak osiągnąć porozumienie i uchwała – po wprowadzeniu licznych poprawek – została podjęta większością głosów.

Po tak wielkich emocjach na młodzież czekał pyszny obiad w Nowym Domu Poselskim.

Po całym dniu niezwykłych emocji i wytężonej pracy nad uchwałą młodzi posłowie udali się w podróż powrotną do domu.

Dla wielu z nich była to tylko wspaniała przygoda, która uzmysłowiła im, w jaki sposób działa ustrój demokratyczny, ale niektórzy potraktowali udział w XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jak początek swojej kariery politycznej.

Wszystkim posłom tegorocznej sesji serdecznie gratulujemy, a wszystkich chętnych Zespół Wszechnicy Sejmowej zaprasza do wzięcia udziału w projekcie za rok!

 

Leave a comment