18 listopada 2016 roku uczniowie drugiej klasy mundurowej Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach pod opieką Pani Grażyny Sawickiej oraz Pani Bożeny Krzemień uczestniczyli w projekcie edukacyjnym „Praca funkcjonariusza publicznego w obecnym systemie prawnym”. Za realizację projektu odpowiedzialni są:

  • I zespół kuratorskiej służby sądowej, wykonujący orzeczenia w sprawach karnych,
  • kurator zawodowy – Pani Bogusława Tylus-Czarnota,
  • Areszt Śledczy w Katowicach.

Celem projektu jest zachęcenie młodzieży klas mundurowych do poszerzania wiedzy                   z zakresu prawa oraz spojrzenie na pracę funkcjonariusza publicznego w ujęciu interdyscyplinarnym.

Zajęcia w ramach I modułu projektu odbyły się na terenie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód. Uczniowie zostali przywitani przez Prezesa Sądu, Sędziego Jarosława Gwizdaka, a następnie wzięli udział w wykładzie prowadzonym przez Panią kurator Bogusławę Tylus-Czarnotę, która przybliżyła uczestnikom strukturę organizacyjną sądu, omówiła zasady zachowania się na sali sądowej, etapy postępowania karnego oraz prawa, obowiązki i kwestie ochrony prawnej funkcjonariusza publicznego.

Uczniowie zostali także zapoznani z ideą niebieskiego pokoju – miejsca przeznaczonego do przesłuchań dzieci będących ofiarami bądź świadkami przestępstw, a także z tzw. Kopalnią Zgody – miejscem, gdzie odbywają się mediacje będące alternatywą do rozwiązywania sporów.

W ramach II modułu uczniowie odwiedzili Areszt Śledczy w Katowicach, co było możliwe dzięki życzliwości kierownika działu penitencjarnego mjr Dariusza Jabłońskiego. Młodzież została zaznajomiona ze strukturą organizacyjną jednostki penitencjarnej – mogli na własne oczy zobaczyć, jak wygląda areszt od wewnątrz oraz sprawdzić jakiej wielkości są cele. W trakcie zajęć uczniowie mieli okazję rozmawiać z wychowawcą w Areszcie śledczym odpowiedzialnym m.in. za organizację życia kulturalnego w areszcie, a także z innymi pracownikami służby więziennej, którzy chętnie odpowiadali na liczne pytania dotyczące specyfiki ich pracy.

Zajęcia w sądzie i w areszcie niewątpliwie pogłębiły wiedzę uczestników projektu, umożliwiły zapoznanie się ze specyfiką pracy funkcjonariusza publicznego, a także dostarczyły wielu niezapomnianych wrażeń.

Grażyna Sawicka

Leave a comment