7 października ruszyła VIII Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna. Do eliminacji szkolnych zgłosiło się ponad 8300 uczniów z całej Polski. Wśród uczestników było również 24 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach, którzy zapragnęli zrealizować swoje zawodowe pasje. Nad prawidłowym przebiegiem olimpiady czuwała Pani Justyna Pilch – koordynator przedsięwzięcia na etapie szkolnych zmagań.

      Organizowany przez Wyższą Szkołę Logistyki turniej wiedzy to dla wielu młodych ludzi początek kariery w wymarzonym zawodzie.

W 294 szkołach w całej Polsce, punktualnie o godzinie 11:00 uczniowie rozpoczęli rozwiązywanie olimpijskich testów. W ciągu 40 minut  przyszli logistycy musieli znaleźć odpowiedź na 25 pytań z zakresu ogólnej wiedzy logistycznej, przewidzianej w podstawie programowej dla zawodu technik logistyk i technik spedytor.

Teraz wszyscy uczestnicy niecierpliwie czekają na wyniki, które Wyższa Szkoła Logistyki ogłosi na stronie internetowejwww.szkolysrednie.wsl.com.pl. do 31 października.

Kolejne etapy odbędą się:

1.XII.2015r. II etap – konkurs na poziomie okręgowym, test wielokrotnego wyboru,

4.III.2015r. III etap – zmagania finalistów w WSL w Poznaniu,

Na laureatów i finalistów olimpiady czekają nie tylko częściowe zwolnienia z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ale także bezpłatne studia w WSL oraz płatne praktyki zawodowe i wiele nagród rzeczowych.

Partnerami merytorycznymi olimpiady są: Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Polskie Towarzystwo Logistyczne. Patronat nad VII edycją przedsięwzięcia, której w tym roku temat przewodni to „Zapasy w zapasach”, jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przedsięwzięcie sponsorują firmy: Still, Dachser, DPD, Trasicis, TimoCom.

Justyna Pilch

 

Leave a comment