24 lutego 2017 roku poczet sztandarowy Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach reprezentowany przez uczniów klas mundurowych wziął udział w uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, które odbyły się w kościele Niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny w Katowicach i na placu Ks. Emila Szramka.

Wzruszająca uroczystość zgromadziła ogromną liczbę młodzieży – harcerzy i uczniów ze szkół o profilach wojskowych. Wśród nich obecni byli uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach, którzy pragnęli w ten sposób oddać hołd Niezłomnym Bohaterom!

Uczniowie uczestniczyli w koncercie pieśni patriotycznych w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, a także we mszy świętej w intencji żołnierzy podziemia niepodległościowego, której przewodniczył Metropolita Katowicki abp Wiktor Skworc.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz regionu, administracji państwowej, samorządu miast, wojska, policji, środowisk kombatanckich oraz młodzieży. Po mszy odbył się Apel Pamięci i salwa honorowa, a następnie okazja spotkania z Kombatantami przy żołnierskiej grochówce. Przedstawiciele władz złożyli kwiaty i wieńce w pobliskiej kaplicy tzw. Golgocie Ojczyzny.

Powojenne podziemie niepodległościowe było pierwszym odruchem obrony wojskowej i cywilnej przed okupacją sowiecką i siłą narzuconą społeczeństwu władzą komunistyczną. Dopiero od niedawna oficjalnie podnosi się kwestie tragicznego losu obrońców niepodległości państwa polskiego już po zakończeniu II wojny światowej.

Cześć ich Pamięci!!!

 

 

Leave a comment