...

Zgodnie z kilkuletnią już tradycją, dnia 5 listopada 2019 r. w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach miało miejsce uroczyste Ślubowanie Klas Pierwszych. Uroczystości przewodniczył  Dyrektor szkoły – Piotr Oćwieja.

W tegorocznej uroczystości udział wzięli między innymi:

 • uczniowie klas pierwszych i ich rodziny,
 • Starosta Bieruńsko – Lędziński- Bernard Bednorz,
 • Wicestarosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego – Agnieszka Wyderka Dyjecińka,
 • Przewodnicząca Rady Powiatu – Anna Kubica,
 • Radna Powiatu – Zofia Dudek,
 • Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu – Aspirant sztabowy Szymon Jeleń,
 • Szef Wydziału Rekrutacji WKU Tychy – mjr Arkadiusz Bartnik,
 • Przedstawiciel Dyrekcji KWK Piast – Ziemowit – Dariusz Kołodziejczyk,
 • Proboszcz Parafii Matki Bożej Różańcowej w Lędzinach – Ks. Krzysztof Sontag,
 • Przewodnicząca Rady Rodziców – Aleksandra Karkoszka,
 • przedstawiciele Rady Rodziców oraz nauczyciele.

Młodzież klasy pierwszej o profilu mundurowym przygotowywała pokaz musztry paradnej.

Nad przygotowaniem uczniów czuwali: Pani Iwona Mendzla oraz wybitny specjalista w zakresie ceremonii służb mundurowych, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Bieruniu – Waldemar Prietz.

Cała uroczystość przebiegała w podniosłej, uroczystej i wzruszającej atmosferze przy blasku pochodni.

Po Ślubowaniu, jak co roku, zaproszeni Goście wraz z uczniami, ich rodzicami oraz nauczycielami w auli szkolnej poznawali atrakcje zawodów, w których kształci szkoła.

Były więc ciekawe rozmowy, pokazy, zdjęcia i poczęstunek.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.