Ja jestem stąd, ja tu należę” – pod takim hasłem 6 grudnia odbyło się w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach „Uroczyste spotkanie z Śląską Tradycją” w ramach obchodów Święta Górników.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:

Anna Kubica Przewodnicząca Rady Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego

Henryk Barcik Wicestarosta Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego

Krystyna Wróbel Burmistrz Miasta Lędziny

Elwira Osoba w zastępstwie Senatora RP Czesława Ryszki

Zofia Łabuś Radna Powiatu

Patrycja Rozmus Naczelnik Wydziału Edukacji

Alojzy Lysko Pisarz, były Dyrektor Szkoły

Antoni Piszczek Były Dyrektor KWK Ziemowit

Zbigniew Maroszek II Zastępca Dyrektora KWK Piast – Ziemowit

Dariusz Kołodziejczyk Kierownik Zespołu Szkoleń KWK Piast – Ziemowit

Jerzy Kornaś Kierownik Działu BHP KWK Piast – Ziemowit

Szymon Pawlica Dyrektor Ośrodka Błogosławiona Karolina

Lidia Ciepły – Bugara Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Gustawa Morcinka w Lędzinach

Anna Pikuła Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Lędzinach

Mirosław Pajor były Kierownik Działu BHP KWK Ziemowit

Jerzy Mantaj Zastępca Przewodniczącego Towarzystwa Kulturalnego

im. Anielina Fabery w Lędzinach

Stanisław Brzeskot Skarbnik Towarzystwa Kulturalnego im. Anielina Fabery

Władysław Trzciński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Kulturalnego

im. Anielina Fabery

ks. Krzysztof Sontag Proboszcz Parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej w Lędzinach

Pierwsza część spotkania miała charakter montażu słowno-muzycznego, którego celem było przybliżenie wyjątkowości Śląska, jego fascynującej historii, bogatej kultury, etosu pracy górniczej, szacunku do tradycji, siły śląskiej rodziny oraz przywiązania do swego miejsca na ziemi, do swej małej ojczyzny. Na widowisko złożyły się piosenki śląskie pochodzące z musicalu „Pozłacany warkocz czyli śląski śpiewnik” stworzonego przez Katarzynę Gärtner w wykonaniu Oli Stoleckiej, Łukasza Piekorza, Pawła Kłody i i Krystiana Lysko. Występom szkolnych artystów towarzyszyła prezentacja multimedialna będąca ilustracją poszczególnych piosenek.

Na zakończenie prowadzący akademię: Kornelia Freiherr i Kacper Klimza złożyli wszystkim Górnikom oraz ich rodzinom serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i opieki patronki św. Barbary.

Następnie głos zabrała Dyrektor lędzińskiego PZS-u Pani Ewa Matusik, która zaprosiła na scenę Pana Alojzego Lysko, byłego dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach – śląskiego pisarza i publicysty. Pan Alojzy Lysko odniósł się do motta szkoły, które brzmi „Tradycja i nowoczesność” i w sposób niezwykle interesujący i barwny wyjaśnił różnicę pomiędzy historią a tradycją.
Kolejny gość – Pan Antoni Piszczek – były dyrektor kopalni Ziemowit, przybliżył młodzieży i Gościom wydarzenia związane z wprowadzeniem stanu wojennego.

Pani Dyrektor podkreśliła znaczenie szacunku dla tradycji we współczesnym życiu, bez której nie można sobie wyobrazić nowoczesności.

Młodzież w skupieniu i z wielkim zainteresowaniem wysłuchała zarówno części artystycznej, nad którą opiekę sprawowała Pani Zofia Dudek, jak i ciekawych wystąpień świadków historii.

Zofia Dudek
Ewa Matusik

Leave a comment