...

Bez nazwy2

Dobiegła końca organizowana już po raz piąty w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach akcja promująca ekologiczne postawy wśród młodych ludzi.

Celem akcji było zwrócenie uwagi młodzieży na segregację odpadów i związaną z nimi gospodarkę recyklingową.

W ramach ww. akcji biblioteka szkolna zebrała 600 kg makulatury.

Jesteśmy niezwykle dumni, że świadomość dotycząca surowców wtórnych wśród młodzieży lędzińskiego PZS-u jest tak duża!

Cała zgromadzona makulatura odwieziona została do lokalnego punktu skupu, gdzie rozpoczęło się jej „drugie życie”.

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji już za rok!

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.