24 lutego 2017 roku uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach:

  • Aleksandra Stolecka z trzeciej klasy technikum logistycznego,
  • Marta Bąk i Angelika Trzaskalik z drugiej klasy mundurowej liceum ogólnokształcącego,
  • Paweł Kłoda z pierwszej klasy technikum mechanicznego,
  • Łukasz Piekorz z drugiej klasy technikum systemów i urządzeń energetyki odnawialnej
  • oraz Grzegorz Bąk z czwartek klasy technikum górniczego,

pod opieką nauczyciela języka angielskiego – Pani Grażyny Sawickiej, wzięli udział w szesnastej edycji regionalnego konkursu językowego Mish Mash.

Zgodnie z ideą konkursu, wykorzystując ekspresję artystyczną, poprzez formę teatralną lub muzyczną, należało wyrazić różnorodność, wolność i jedność. Założeniem kluczowym było wyrażenie owych wartości w co najmniej jednym języku obcym. Najczęściej wybieranymi językami były te, których młodzież uczy się w szkołach – angielski, niemiecki, rosyjski i hiszpański.

Żadna inna grupa, spośród dziesięciu, które zakwalifikowały się do finału, nie uczyniła tego z takim rozmachem, jak młodzież lędzińskiego PZS-u, która aż w 23 językach zaśpiewała znany utwór „Let it go” z filmu animowanego „Frozen”.

Pokazano publiczności nie tylko ogromne zdolności językowe, ale również talent wokalny, który jury konkursowe uhonorowało zaszczytnym drugim miejscem.

Zarówno przygotowania do konkursu, jak i same zmagania konkursowe, uczniowie i ich opiekunka będą długo i mile wspominać.

 

Grażyna Sawicka

Leave a comment