Zostały laureatkami I etapu Olimpiady Przedsiębiorczości. Klaudia Martyka, Ewelina Sieradzka, Anna Niesyto oraz Agata Bobla będą reprezentowały szkołę oraz powiat bieruńsko-lędziński w półfinałowych zmaganiach.

Uczennica Technikum Urządzeń i systemów Energetyki Odnawialnej – Anna Niesyto osiągnęła najlepszy wynik w regionie, zdobywając 52 punkty (przy wymaganym minimum 28) oraz zajmując dziewiątą pozycję wśród 245 laureatów z całego województwa.

Hasłem przewodnim tegorocznej XII edycji Olimpiady było: „Przywództwo

w biznesie”. Wysokie wyniki osiągnięte przez uczniów Technikum im. Anielina Fabery w Lędzinach, świadczą o skutecznym nauczaniu oraz wysokim poziomie przygotowania.

„Zawodnicy rozwiązywali test z zakresu ekonomii, gospodarki i zarządzania” – poinformowała Gabriela Jagsz, nauczyciel przedsiębiorczości oraz przedmiotów ekonomicznych, która przygotowywała uczestników do olimpiady.

Olimpiada Przedsiębiorczości to nowoczesny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Organizowana jest od 2005 roku i ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Do każdej edycji zgłaszają się młodzi ludzie przejawiający zainteresowania przedsiębiorczością, zarządzaniem i gospodarką.

Ogólnopolska Olimpiada to wspólna inicjatywa pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.

Projekt cieszy się wsparciem wielu partnerów społecznych i mediów. Partnerami Strategicznymi są od wielu lat Narodowy Bank PolskiPolsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Celem projektu jest rozbudzenie i wzmocnienie wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych, doskonalenie umiejętności analizy zjawisk zachodzących

w gospodarce, w organizacji oraz w życiu prywatnym, a także tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej i lepsze przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesnego świata do których należą tendencja do integracji i globalizacji życia społecznego.

 

 

Leave a comment