20 kwietnia 2017 roku uczniowie drugiej klasy technikum PZS w Lędzinach, kształcący się na kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik informatyk, pod opieką nauczycieli – bibliotekarzy: Joanny Kral i Bożeny Maruszak, wybrali się do Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej oraz Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Celem wyjazdu było poznanie szczegółów pracy najnowocześniejszej biblioteki w kraju oraz udział w warsztatach „Sztuka szukania – w labiryncie informacji” w CINiBA , a także w warsztatach: „W poszukiwaniu prawdy. Realizm” – w Muzeum Śląskim.

Zwiedzanie CINiBA rozpoczęło się od poznania zasad funkcjonowania biblioteki oraz jej struktury. Uczniowie dowiedzieli się na przykład, że długość półek z książkami wynosi aż 54 kilometry!!! Następnie młodzież poznała zasady funkcjonowania Selfcheck, czyli urządzenia do automatycznego wypożyczania książek. Niespodzianką było obejrzenie pomieszczeń, które na co dzień są dostępne tylko dla pracowników Centrum.

Uczestnicy mogli zobaczyć „od środka” wrzutnię książek – urządzenie podobne do bankomatu, które umożliwia zwrot książek o każdej porze dnia i nocy, bez konieczności wejścia do biblioteki. W tej chwili, za jego pomocą oddawanych jest aż 30% wszystkich książek. Następnie młodzież została oprowadzona po magazynie, w którym znajdują się rzadziej wypożyczane książki, zgromadzone na przesuwanych regałach.

Kolejne pomieszczenie, do którego zawitali uczniowie, nazywane jest komorą dezynfekcyjną albo komorą fumigacyjną. Jest to pomieszczenie do czyszczenia i dezynfekcji książek. Dzięki nowoczesnej technologii możliwe jest skuteczne zahamowanie procesów degradacji papieru, spowodowane niszczącym działaniem owadów i grzybów.

W trakcie zwiedzania młodzież miała okazję obejrzeć wszystkie piętra CINiBA, kabiny do pracy indywidualnej i grupowej oraz usłyszeć o możliwościach samodzielnego skanowania dowolnej ilości książek na nowoczesnych urządzeniach. Całą grupę zaciekawił fakt, że w bibliotece nie obowiązuje całkowita cisza, można rozmawiać, odbierać telefony, pracować w grupach przy specjalnie do tego przystosowanych stołach, a nawet odpocząć na licznie rozstawionych kanapach.

Gdy już Centrum nie miało przed uczniami żadnych tajemnic, zostali oni zaproszeni do jednej z sal konferencyjnych na warsztaty pn. „Sztuka szukania – w labiryncie informacji”.

Pracownik Biblioteki zaprezentował elektroniczne zbiory, jakimi dysponuje CINiBA oraz przedstawił możliwość dostępu do licznych baz danych. Mogliśmy dowiedzieć się, że rocznie na zakup książek w wersji tradycyjnej, papierowej CINiBA wydaje około 500 000 zł, a na źródła w formie elektronicznej aż 3 500 000 zł!!!

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka zrobiło na uczniach ogromne wrażenie. Wizyta uzmysłowiła im, jak wielkie znaczenie dla współczesnego człowieka ma łatwy i szybki dostęp do aktualnych wiadomości. Dowiedzieli się też, gdzie tych wiadomości szukać!

 

Następnie cała grupa udała się do usytuowanego nieopodal Muzeum Śląskiego, którego nowa siedziba, oddana została do użytku niecałe dwa lata temu. Była kopalnia węgla zamieniona została w unikatową kopalnię kultury, udostępniającą bogate i różnorodne kolekcje na głębokości 14 metrów pod powierzchnią ziemi.

Tam właśnie rozpoczął się drugi etap edukacyjnej wycieczki. Uczniowie wzięli udział w prowadzonych przez pracownika Muzeum warsztatach pn. „W poszukiwaniu prawdy. Realizm”. Była to niezwykle ciekawa lekcja oparta na wykorzystaniu oryginalnych eksponatów – np. obrazów Józefa Chełmońskiego, Aleksandra Gierymskiego czy Aleksandra Kotsisa. Uczniowie pracowali w grupach i musieli między innymi wyszukać konkretne obrazy w galerii, a następnie określić, czy wpisują się one w sztukę realizmu, czy nie. Musieli przy tym podać odpowiednie argumenty uzasadniające ich decyzję. Uczniowie mieli również za zadanie wymyśleć własną historię do obrazu Stanisława Grocholskiego „Odczynianie uroku”.

Wszyscy aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach, wykazując się dużą kreatywnością i pomysłowością, a przy tym świetnie się bawiąc. I zapewne dzięki temu wiele z tej lekcji zapamiętają!

Polecamy już dziś kolejny taki wyjazd i zapraszamy chętnych!

 

Leave a comment