logotyp_20896

Dnia 24 kwietnia 2017 roku uczniowie klas trzecich i czwartych Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach uczący się w zawodach technik elektryk, technik mechanik i technik górnictwa podziemnego wraz z opiekunami – panią Bożeną Maruszak i panem Jerzym Kozłowskim, odbyli wizytę studyjną w NP Polska w Tychach.

Wizyta została zorganizowana w ramach realizacji dużego projektu „ Kariera i Kompetencje – dopasowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego” .

Po przejściu krótkiego szkolenia BHP, uczniowie zostali zapoznani z historią Grupy Sintex NP oraz z jej działalnością.

Młodzież dowiedziała się, że podstawowym zadaniem Grupy jest przekształcanie termoutwardzalne i wytłaczanie termoplastyczne elementów wykorzystywanych w lotnictwie, przemyśle motoryzacyjnym, elektrycznym oraz do produkcji sprzętu gospodarstwa domowego.

Uczestnicy wizyty zapoznali się z pracą w takich działach, jak: montaż, tłocznia, wtryski, utrzymanie ruchu narzędzi. Uczniowie mieli także okazję zobaczyć pracę na profesjonalnej zgrzewarce oraz zwiedzić część magazynową zakładu.

Na zakończenie wizyty uczniowie dowiedzieli się o możliwościach podjęcia pracy w zakładzie NP Polska w Tychach.

Projekt współfinansowany  jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,

Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,

Poddziałanie: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT

 

Leave a comment