...

Bez nazwy1 Bez nazwy2Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach od dwóch lat z sukcesem prowadzi program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy i zakażeń HPV : „Wybierz życie Pierwszy Krok”. Program koordynowany jest przez Fundację MSD dla Zdrowia Kobiet wspólnie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach. W szkole koordynatorkami programu są Pani Bożena Krzemień i Pani Elżbieta Mikrut.

Tegoroczna edycja programu spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony uczennic. Edukacja uczennic odbywała się w oparciu o programowe scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne, pogadanki, rozmowy indywidualne, broszurki informacyjne oraz krzyżówki. Uczestniczki programu zostały również zachęcone do przeglądania stron internetowych związanych z programem i rozwiązania testu wiedzy o raku szyjki macicy i HPV.

„Cel, jaki przyświeca programowi, to przekonanie uczniów do mądrych wyborów i dbania o swoje zdrowie, do przekazania zdobytej wiedzy innym osobom, a także zmotywowania matek naszych uczniów do badań cytologicznych. Jesteśmy dumni, że program przynosi konkretne efekty” – powiedziała prezes Fundacji MSD, Małgorzata Stelmach.

Program kształtuje zachowania prozdrowotne młodzieży oraz uczy odpowiedzialności za swoje zdrowie i osób bliskich poprzez rozpowszechnianie wiedzy oraz motywowanie wszystkich kobiet w rodzinie do regularnego wykonywania badań cytologicznych. Organizatorzy programu mają nadzieję, że ta wiedza teoretyczna wpłynie na postępowanie młodzieży w dorosłym życiu.

Leave a comment

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.