Od piętnastu lat obchodzony 26 września obchodzony jest jako Europejski Dzień Języków. Jest to święto różnorodności językowej, którego celem jest zachęcanie do nauki języków obcych. Ten dzień jest doskonałą okazją do podziwiania piękna wszystkich języków europejskich.
Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach po raz kolejny włączył się w obchody Europejskiego Dnia Języków organizując konkurs „Silni w językach”. W tym roku do udziału w konkursie zaproszeni zostali gimnazjaliści z powiatu bieruńsko-lędzińskiego.
W konkursie sprawdzającym ogólną wiedzę o językach Europy i krajach europejskich oraz wiedzę i umiejętności z języków nauczanych w naszej szkole- angielskiego i niemieckiego-wzięło udział osiem trzyosobowych zespołów reprezentujących następujące szkoły:
• Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Lędzinach;
• Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Gustawa Morcinka w Lędzinach;
• Gimnazjum nr 1 im. Karola Wierzgonia w Bieruniu;
• Zespól Szkół w Lędzinach;
• Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach.
A oto wyniki:
– pierwsze miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Gustawa
Morcinka w Lędzinach w składzie: Wojciech Śmigowski, Martyna Żołneczko i Oliwia
Kściuczyk;
– drugie miejsce zdobyli gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Lędzinach: Daniel Walus, Sebastian
Skrzypczyk i Jan Szczepański;
– na trzecim miejscu uplasowali się reprezentanci Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach:
Paweł Kłoda, Dawid Okoń i Tomasz Góralczyk.

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali miesięczne kursy języka angielskiego online EF English Town ufundowane przez szkołę EF English First oraz bony podarunkowe do sklepu Saturn o wartości odpowiednio: 200, 100 i 50 złotych, dzięki którym będą mogli samodzielnie zdecydować, na co przeznaczyć wygrane pieniądze.
Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali książki do nauki języka angielskiego.
Udział w konkursie „Silni w językach” bez wątpienia był doskonałą okazją do sprawdzenia swojej wiedzy i dostarczył uczestnikom wielu pozytywnych emocji, co niewątpliwie przyczyniło się do podniesienia motywacji do nauki języków obcych i osiągnięcia w przyszłości wielu sukcesów językowych.

Leave a comment