Podsumowanie zawodowych umiejętności nabytych w Hiszpanii przez uczniów Technikum im. Anielina Fabery wchodzącego w skład PZS w Lędzinach oraz uroczyste wręczenie zdobytych w ten sposób dokumentów Europass Mobilność odbyło się 5 czerwca 2017 r. w auli szkoły.

W podsumowaniu uczestniczyli uczniowie aż 5 zawodów, którzy brali udział w zagranicznej praktyce zawodowej w hiszpańskiej Grenadzie. Byli to: technicy logistyce, technicy ekonomiści, technicy informatycy, technicy elektrycy oraz technicy mechanicy.
Wart podkreślenia jest fakt, że w wyjeździe brali udział w marcu br. uczniowie a w miesiącach marzec i kwiecień na praktyce przebywał także absolwent szkoły.

W spotkaniu brała udział także Pani Marzena Zabiegała – pracownik Kuratorium Oświaty w Katowicach koordynująca działania szkół związane z zagranicznymi, zawodowymi wyjazdami uczniów oraz dyrektor szkoły Pani Ewa Matusik. Ponadto obecni byli rodzice uczniów, nauczyciele, którzy sprawowali opiekę podczas wyjazdu – Pan kierownik Jerzy Kozłowski i Pan Przemysław Wisiorek.

Przy smacznym poczęstunku uczniowie kształcący się w poszczególnych zawodach przedstawiali swoje zagraniczne osiągnięcia i zdobyte umiejętności. Oczywiście oprócz umiejętności zawodowych doskonalili również swoje umiejętności językowe (język angielski i język hiszpański), umiejętności interpersonalne pracy w zespole międzynarodowym a także wzbogacili swoją wiedzę o historii i kulturze Hiszpanii.

Cały wyjazd wraz z przelotem samolotem, wyżywieniem, zakwaterowaniem i dodatkowymi atrakcjami był w 100% finansowany ze środków unijnych w ramach programu PO WER. Zwracali na to uwagę rodzice uczniów, którzy bardzo doceniają możliwości stwarzane przez szkołę.

Leave a comment