20 września 2016 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach rozpoczęły się dla klasy pierwszej mundurowej zajęcia z musztry Musztrę prowadził Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu nadkomisarz Grzegorz Kocjan, któremu serdecznie dziękujemy za tak wielkie zaangażowanie i doskonałe przygotowywanie młodzieży do Ślubowania.
Swoją obecnością zaszczyciła nas również Dyrektor PZS w Lędzinach Pani Ewa Matusik, która zawsze wspiera i kibicuje poczynaniom młodzieży.
Zajęcia z musztry do dnia Ślubowania będą się odbywać systematycznie – we wtorki oraz czwartki, ale już od tych pierwszych ćwiczeń młodzież klasy policyjnej i wojskowej wydawała komendy, uczyła się współpracy w pododdziałach oraz stawiała pierwsze kroki marszowe.
Nad młodzieżą czuwała koordynator klas policyjnych Pani Iwona Mendzla.

Leave a comment