Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Zachęcamy uczniów do pozostania w domach, unikania miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi, przestrzegania zasad higieny osobistej.
Uczniowie, w sprawach dotyczących procesu edukacyjnego, mogą kontaktować się z nauczycielami przez dziennik elektroniczny.

Prosimy również o śledzenie informacji przesyłanych za pomocą dziennika elektronicznego Librus.

Informacja dla uczniów szkoły branżowej:

  • zajęcia praktyczne u pracodawcy odbywają zgodnie z harmonogramem