...

Zaproszenie dla szkół gimnazjalnych powiatu bieruńsko-lędzińskiego do obchodów Europejskiego Dnia Języków
w
Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach

„Języki to nasza siła!” to hasło, pod którym odbywać się będzie tegoroczna edycja Europejskiego Dnia Języków.
Jest to coroczne święto języków ustanowione w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy na dzień 26 września. Jego ideą jest świętowanie różnorodności językowej w Europie oraz promowanie znajomości języków obcych. Różnorodność językowa stanowi bowiem ważny element bogatego dziedzictwa kulturowego Europy, a znajomość języków obcych poszerza horyzonty, ułatwia komunikację między różnymi narodami i wzajemne zrozumienie oraz otwiera nowe drogi zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. To święto nas wszystkich, ponieważ wszyscy jesteśmy użytkownikami języka polskiego, jednego z języków europejskich, oraz uczymy się języków obcych.
Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach od lat świętuje Europejski Dzień Języków organizując konkursy dla uczniów. W tym roku do udziału w obchodach tego święta zapraszamy gimnazjalistów z powiatu bieruńsko-lędzińskiego.
● Konkurs językowy „Silni w językach”
W konkursie sprawdzającym ogólną wiedzę o językach Europy i krajach europejskich oraz wiedzę i umiejętności z języków nauczanych w naszej szkole, czyli angielskiego i niemieckiego, wezmą udział zespoły trzyosobowe reprezentujące poszczególne szkoły gimnazjalne oraz uczniowie klas pierwszych Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach.
Konkurs odbędzie się 26 września na auli szkolnej w godzinach 9.00 -11.00. Dla zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe oraz przez szkołę EF Education First – światowego lidera edukacji językowej, którego jesteśmy partnerem.
Termin przyjmowania zgłoszeń: prosimy o zgłaszanie reprezentacji szkół do wtorku, 20 września drogą mailową (prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłania go na adres Powiatowego Zespołu Szkół sekretariat_pzs@op.pl (w tytule proszę podać nazwę konkursu „Silni w językach”).
Wszelkich informacji nt. konkursu udziela pani Grażyna Sawicka (grazynasawicka@yahoo.com).
Wszystkich uczniów pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat Europejskiego Dnia Języków i języków europejskich, a tym samym lepiej przygotować się do konkursu, zachęcamy do odwiedzenia poniższych stron internetowych:
http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/pl-PL/Default.aspx
https://www.facebook.com/EDJ.fb
http://www.edj.org.pl/o-europejskim-dniu-jezykow

Szczegółowe założenia konkursu w załączonym regulaminie.

Formularz zgłoszenia
Regulamin

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie☺

Leave a comment

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.