...

9 listopada 2016 r w bibliotece szkolnej Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach odbył się konkurs językowy pt. „Potyczki z językiem polskim”, w którym udział wzięli uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiadomościami z zakresu słowotwórstwa, leksyki i semantyki.
Konkurs miał na celu aktywizację uczniów oraz pogłębienie zainteresowań językiem ojczystym. Najlepsza okazała się uczennica klasy IIG Daria Szubis, natomiast Krzysztof Halek – również z klasy IIG – otrzymał wyróżnienie.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

Joanna Kral

Leave a comment

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.