...

Dnia 14 marca 2023r  grupa uczniów naszej szkoły, kształcących się w zawodzie technik logistyk, w składzie: Miłosz Oleś, Jakub Przybyło, Eryk Prokop i Kacper Wójciga wzięła udział w X Ogólnopolskim  Konkursie Wiedzy Logistycznej  zorganizowanym przez Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej. O pierwsze trzy miejsca rywalizowało ze sobą 260 uczestników z całej Polski.  Naszej „Wielkiej czwórce” nie udało się zdobyć głównych nagród, choć na uznanie zasłużył Miłosz Oleś zajmując 15 miejsce. Wszyscy  wrócili do domu z nowymi doświadczeniami i  certyfikatami potwierdzającymi udział w konkursie.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.