...

W dniu 28 kwietnia pożegnaliśmy kolejny rocznik absolwentów naszej szkoły. Była to podniosła uroczystość, którą zaszczycili swoją obecnością:

  • Wicestarosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Pan Mariusz Żołna,
  • Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Spyra,
  • nadkomisarz Grzegorz Kocjan – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu,
  • major Jacek Zawada – Szef Wydziału, Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień,
  • kapitan Tomasz Kostyra – Zastępca Naczelnika Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach,
  • skarbnik Miasta Bieruń Dorota Przybyła

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły. Po czym głos zabrała Pani Dyrektor Ewa Matusik, która powitała wszystkich zebranych i przedstawiła gości. W swoim wystąpieniu wskazała najważniejsze osiągnięcia absolwentów, przypomniała projekty Comenius i Erasmus+, dzięki którym mieli oni szansę uczyć się i zdobywać nowe doświadczenia. Podkreśliła, że jest to czas do refleksji, zadumy, wspomnień, ale też czas podsumowań i wręczania nagród. Z kolei głos zabrał Pan Wicestarosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Mariusz Żołna, stwierdzając że ukończenie szkoły to moment zamykający pewien etap życia, ale jednocześnie dzięki zdobytym kwalifikacjom i kompetencjom otwierający możliwość podjęcia interesującej pracy lub kontynuowania nauki na studiach.

Następnie nagrodzono najlepszych uczniów. Pan Wicestarosta Mariusz Żołna wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Markiem Spyrą wręczyli nagrody Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego za osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportu i wolontariatu.

Otrzymali je :
Angelika Górnik z klasy IV e technikum ekonomicznego stypendystka   Prezesa Rady Ministrów, która osiągnęła najwyższą średnią ocen w szkole 5,50 oraz najwyższą średnią w całym cyklu kształcenia 5,34, a także bardzo wysoką frekwencję 97%,
Magdalena Gryc z klasy mundurowej za zdobycie I miejsce w Pucharze Polski Oyama Karate Rzeszów w 2016 r., III miejsca w Otwartych Mistrzostwach Europy w Wałbrzychu w 2016 r. oraz I miejsca w Mistrzostwach Polski w Kaliszu w 2017 r., a także Rafał Strauch z klasy technikum elektrycznego za aktywny udział w życiu szkoły oraz licznych akcjach dotyczących wolontariatu.

Następnie nagrodzeni zostali uczestnicy olimpiad przedmiotowych. Półfinalista Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej w 2016 r. Krzysztof Nita, pólfinaliści I Ogólnopolskiej Olimpiady Logistyczno- Spedycyjnej w 2017 r.: Patrycja Głuchowska, Karolina Latocha, Milena Stylok, Patrycja Przybysz, Magdalena Święcicka, Martyna Wróbel, Aneta Patalong oraz półfinalistka Olimpiady Przedsiębiorczości w 2016 r. Olga Wiśniewska.

Nagrody otrzymali również Klaudia Karkus, Jakub Lipiński i Joanna Wawrzak z klasy informatycznej za swoje wyjątkowe zdolności, a także umiejętności informatyczne jakimi wykazali się przy tworzeniu filmu, różnorodnych prezentacji, plakatów.

Ponadto nagrody odebrali uczniowie, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, wykazali się wzorowym zachowaniem, wysoką frekwencją, reprezentowali szkołę w licznych zawodach sportowych, konkursach, pokazach samoobrony, brali udział w akademiach i imprezach szkolnych, pracowali w Samorządzie szkolnym.

Byli to z klasy 4 A górniczej Dawid Krafczyk, Krzysztofa Pacwa, Jakub Gaweł. Z kl. 4 B informatyczno-mechanicznej Dawid Waliczek, Rafał Liszka, Krystian Lysko. Z kl. 4 C elektrycznej Jerzy Frank, Kamil Jałowy, Michał Stachoń, Paweł Hermyt, Arkadiusz Matuszyk i Bartłomiej Kowalski. Z kl. 3 La policyjnej  Klaudia Duda, Kornelia Freiherr, Jacek Hudzikowski, Marek Kapela, Tomasz Łukasik, Aleksandra Mąka, Jakub Mitoś, Natalia Pękala, Amanda Sokacz, Kamila Stawowczyk, Maciej Wajda. Z kl. 3 Lc wojskowej Angella Pilch, Robert Kufelin, Arkadiusz Żurek, Rafał Morkisz, Arkadiusz Wolak, Robert Kasperczyk, Karolina Ścierska, Martyna Połeć, Dawid Dwórznik, Miłosz Rudkowski, Szymon Freitag, Dawid Sitko.

Na akademii zostały także wręczone Świadectwa kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, tak zwane uprawnienia SEP, które rozpoczęły obchody Międzynarodowego Dnia Elektryka w naszej szkole.

Następnie zostały wręczone certyfikaty absolwentom klas mundurowych.

Absolwenci klasy 3 la uzyskali certyfikaty ukończenia klasy mundurowej policyjnej, które wręczył im Pan Nadkomisarz Grzegorz Kocjan. Natomiast absolwenci klasy 3 lc uzyskali certyfikaty ukończenia klasy mundurowej wojskowej, które   wręczył im Pan major Jacek Zawada.

Nasi absolwenci otrzymali także Złote Indeksy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, która wspiera i promuje zdolną , twórczą , otwartą na świat i naukę młodzież. Złote Indeksy otrzymali Angella Pilch z liceum i Jakub Gaweł z Technikum a trzeba wspomnieć, ze wartość takiego jednego indeksu to około 15 tysięcy złotych.

Po wręczeniu wszystkich nagród głos zabrali przedstawiciele maturzystów, podziękowali nauczycielom za trud wychowania, kształcenia oraz nauczania, rodzicom za poświęcenie, pomoc i troskliwość, wszystkim pracownikom szkoły, młodszym Koleżankom i Kolegom oraz Kochanym wychowawcom za matczyne i ojcowskie serce, Dyrekcji szkoły na ręce Pani dyrektor Ewy Matusik za stworzenie wyjątkowo przyjaznej atmosfery do   osiągania wspaniałych wyników w konkursach i olimpiadach oraz rozwijania talentów i zdolności. Maturzyści podziękowali także Panu Staroście Bieruńsko-Lędzińskiemu Bernardowi Bednorzowi , Panu Wice Staroście Mariuszowi Żołnie, Panu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Markowi Spyrze, zarządowi i całej Radzie Powiatu za życzliwość i za zmiany zachodzące w wyglądzie i wyposażeniu szkoły.

Na koniec głos zabrali przedstawiciele klas trzecich , którzy pożegnali maturzystów i życzyli im powodzenia na egzaminie dojrzałości, wręczając pamiątkowe długopisy.

Po wyprowadzeniu sztandaru szkoły, nastąpił krótki program artystyczny, który rozpoczął pokaz slajdów z różnych imprez klasowych maturzystów, wywołujący wiele radości i wspomnień.
Na zakończenie, po wyprowadzeniu sztandaru szkoły, Aleksandra Stolecka, Marta Bąk ,  Angelika Trzaskalik, Paweł Kłoda i  Grzegorz Bąk zaśpiewali piosenkę w 23 językach, która w szesnastej edycji regionalnego konkursu językowego Mish Mash zajęła drugie  miejsce.

Szkolny kabaret „No name” , który tworzą uczniowie Norman Beker, Robert Burczyk, Arkadiusz Rapacz przedstawił skecz „Mickiewicz & Słowacki” z repertuaru Grupy Darwina.

Po czym Ola Stolecka i Paweł Kłoda zaśpiewali piosenkę pt. „Ale to już było” , a Krystian Lysko i Paweł Kłoda piosenkę „To już jest koniec”.

Na zakończenie głos zabrała Pani Dyrektor, która podziękowała gościom za obecność, a maturzystów zaprosiła po raz ostatni do klas na spotkanie z wychowawcami.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.