Akcja „Bądź eko z biblioteką”
Biblioteka szkolna Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach, po raz kolejny podjęła się działań promujących ekologiczne postawy wśród młodych ludzi.
W związku z powyższym jako jedno z działań recyklingu ogłoszona została zbiórka makulatury – makulaturę prosimy przynosić do biblioteki w dniach od 20 marca 2023 do 17 kwietnia 2023r.
Do makulatury prosimy dołączyć kartkę z imieniem, nazwiskiem i klasą, do której uczeń uczęszcza.
Do udziału w zbiórce zapraszamy całą społeczność szkolną.
Dla osoby, która dostarczy najwięcej makulatury przewidziana jest nagroda – trzymający w napięciu thriller S.K Tremayne „Bliźnięta z lodu” oraz przepiękna, ręcznie wykonana zakładka do książki.
DBAJMY RAZEM O ŚRODOWISKO, BO TO NASZA PRZYSZŁOŚĆ.