Technik fotografii i multimediów

Dwie kwalifikacje:

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu;
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik fotografii i multimediów powinien być
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przygotowania planu zdjęciowego;
2) rejestrowania obrazu;
3) obróbki i publikowania obrazu;
4) przygotowania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych;
5) wykonywania i publikowania projektów multimedialnych.

Zajęcia odbywają się w specjalistycznych, bardzo dobrze wyposażonych pracowniach do rejestracji i obróbki obrazu oraz pracowni technik multimedialnych.

Technik fotografii i multimediów to specjalista zajmujący się rejestrowaniem, obróbką, powielaniem i publikowaniem obrazów oraz realizacją projektów multimedialnych z wykorzystaniem różnych technik oraz nośników obrazu. Zajmuje się optycznym obrazowaniem wszelkiego rodzaju obiektów i utrwalaniem ich obrazów metodami tradycyjnymi lub cyfrowymi. Wykonuje zdjęcia architektury, Fotografuje obiekty architektoniczne, martwą naturę, zwierzęta i przyrodę, wykonuje: fotografie osób, reportaże, zdjęcia reklamowe i techniczne. Rejestruje i przygotowuje materiały cyfrowe do publikacji w mediach. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne. Dobiera i wykorzystuje narzędzia informatyczne do realizacji określonych zadań.

Technik fotografii i multimediów może prowadzić własną działalność usługową, pracować w firmie fotograficznej albo być zatrudniony w branżach lub instytucjach wykorzystujących fotografię oraz rozwiązania multimedialne w swojej działalności. Są to redakcje prasowe, agencje reklamowe, telewizja, policja, biblioteki, muzea, placówki naukowo-techniczne i archiwa jak również szeroko pojętym sektorze e-usług. Technik fotografii i multimediów posługuje się sprzętem i urządzeniami o różnym stopniu złożoności i zaawansowania technicznego oraz technologicznego, tj.: wielko-i średnioformatowe studyjne aparaty fotograficzne, lustrzanki cyfrowe wyposażone w matryce pełnoklatkowe i niepełnoklatkowe, rejestrujące również obrazy filmowe jak i optykę, światłomierze, mierniki temperatury barwowej, studyjny sprzęt oświetleniowy, modyfikatory oświetlenia, systemy zawieszenia oświetlenia oraz teł.

Technik Fotografii i Multimediów PZS Lędziny Technik Fotografii i Multimediów PZS Lędziny Technik Fotografii i Multimediów PZS Lędziny