Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU 2010 nr 186, poz. 1245)