...

16 maja 2018 roku uczniowie pierwszej klasy technikum ekonomicznego lędzińskiego PZS-u uczestniczyli w prelekcji w Oddziale Okręgowym Narodowego Banku Polskiego w Katowicach. Prelekcję poprowadził pracownik NBP Pan Bartosz Łuczywo.

Uczniowie w czasie prelekcji zostali zapoznani z działalnością Banku  Centralnego, a szczególności z zadaniami, jakie pełni Narodowy Bank Polski jako bank państwa, bank banków i bank emisyjny. W dalszej części wykładu ekonomiści zapoznali się z rodzajem zabezpieczeń na poszczególnych banknotach i sposobem sprawdzania autentyczności banknotów krążących w obiegu.

Spora atrakcją dla ekonomistów naszej szkoły była możliwość sprawdzenia własnych banknotów przy użyciu lupy czy też przy wykorzystaniu specjalnego urządzenia na podczerwień.

Przedstawiciel NBP zaprosił naszych uczniów na dni otwarte, podczas których przewidzianych jest wiele atrakcji dla młodzieży.

Zorganizowany dla ekonomistów PZS Lędziny wyjazd był świetną okazją do wzbogacenia wiedzy zdobytej w szkole. W przyszłości może to oni będą stanowić kadrę banków komercyjnych i oddziałów regionalnych banku centralnego.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.