...

9 lutego 2017 roku uczennice trzeciej i czwartej klasy technikum ekonomicznego lędzińskiego PZS-u uczestniczyły w spotkaniu z Panem Michałem Stawinogą- biegłym rewidentem.

Biegły rewident nazywany inaczej audytorem to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie prowadzenia badań dotyczących sprawozdań finansowych. Celem pracy audytora jest opracowanie pisemnej opinii oraz raportu na temat, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zasadami rachunkowości, czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową firmy, a także wynik finansowy jednostki.

W czasie wizyty uczennice dowiedziały się, na czym polega zawód biegłego rewidenta, w jaki sposób odbywa się badanie sprawozdań finansowych i na jakie elementy należy zwrócić szczególną uwagę w sprawozdaniu finansowym.

Spotkanie było znakomitą lekcją z zakresu elementów sprawozdania finansowego, a liczne pytania stawiane uczennicom przez biegłego rewidenta, pozwoliły na utrwalenie materiału, z jakim spotkały się na lekcjach przedmiotów ekonomicznych.

Zaproszony gość przedstawił na swoim przykładzie, możliwość zdobycia tytułu i opowiedział o tajnikach wykonywanego zawodu. Wyjaśnił, co oznacza audyt finansowy, w jaki sposób przebiega badanie sprawozdania finansowego w danej firmie, z jakimi dylematami na co dzień boryka się w swojej pracy oraz jakie opinie wydawane są o badanej firmie.

Dodatkowym atutem spotkania było podkreślenie możliwości wykonywania pracy na samodzielnym stanowisku po uzyskaniu tytułu technika ekonomisty.

Pan Michał Stawinoga w bardzo przystępny i jasny sposób wyjaśniał zagadnienia, które szczególnie interesowały uczennice, zachęcając i inspirując do planowania swojej przyszłości zawodowej właśnie w tej profesji.

Przyszłe ekonomistki uzyskały wiele przydatnych informacji na temat pracy biegłego rewidenta, ale przede wszystkim miały wielką satysfakcję płynącą z faktu, że technik ekonomista to zawód fascynujący i dający wielkie możliwości w dzisiejszym świecie biznesu.

 

Beata Skrzypczyk

 

 

Leave a comment

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.