...

Dzisiaj uczniowie drugiej klasy technikum fotograficznego wzięli udział w warsztatach z cyjanotypii – technice fotograficznej wynalezionej w 1842 roku, wykorzystującej światłoczułość soli żelaza. Wyszło pięknie.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.