...

W czwartek mechanicy z 2 Dm skorzystali z zaproszenia i uczestniczyli w inauguracji roku akademickiego na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej w Katowicach. Wysłuchali dwóch ciekawych wykładów na temat metali i spawalnictwa. Ćwiczyli wirtualne spawanie oraz poznali koła studenckie wraz z ich pracami i sukcesami.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.