9 kwietnia 2016 r. uroczyście obchodzony był Jubileusz Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach.
Obchody rozpoczęły się w Kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej w Lędzinach od uroczystej mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. Biskupa Marka Szkudło. Mszy towarzyszyła Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Druga część uroczystości odbyła się w auli Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach. Przed wejściem do szkoły Gości witała orkiestra KWK Ziemowit.
Swoją obecnością zaszczycili nas:
Ks. Biskup Marek Szkudło Biskup Pomocniczy Archidiecezji Katowickiej
Czesław Ryszka Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Ewa Kołodziej Poseł na Sejm RP
Michał Wójcik Poseł na Sejm RP
Marek Wójcik Poseł na Sejm RP
Piotr Czarnynoga Radny Sejmiku Województwa Śląskiego
Anna Kubica Przewodnicząca Rady Powiatu
Zarząd Powiatu wraz z pracownikami na czele z Wicestarostą Henrykiem Barcikiem
Henryk Barcik Wicestarosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
Łukasz Odelga Członek Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
Marek Spyra Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Renata Rduch Skarbnik Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego
Naczelnicy Starostwa Powiatowego w Bieruniu
Patrycja Rozmus Naczelnik Wydziału Edukacji
Marian Ryglewicz Naczelnik Wydziału Promocji
Radni Powiatowi
Janusz Freitag Radny Powiatu
Czesław Kłyk Radny Powiatu
Zofia Łabuś Radna Powiatu
Henryk Paruzel Radny Powiatu
Przedstawiciele samorządów
Elżbieta Ostrowska Przewodnicząca Rady Miasta Lędziny
Krystyna Wróbel Burmistrz Miasta Lędziny
Janusz Gondzik Radny Miasta Lędziny
Jan Chwiędacz Burmistrz Miasta Imielin
Tomasz Lamik Przewodniczący Rady Miasta Imielin
Stanisław Jagoda Wójt Gminy Chełm Śląski
Kazimierz Plewnia Przewodniczący Rady Gminy Chełm Śląski

Narcyz Dudek Dyrektor ds. Pracy KWK „Ziemowit”
Dariusz Kołodziejczyk nadsztygar Oddziału BHP KWK „Ziemowit”
Beata Białowąs Dyrektor Naczelny Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Zbigniew Gieleciak Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A. w Tychach
Płk Krzysztof Radwan Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach
Ppłk Leszek Klag Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tychach
Marek Kułakowski Wiceprezes Stowarzyszenia Niepokonanych
Mjr Arkadiusz Bartnik Szef Wydziału Rekrutacji WKU Tychy
Sławomir Sałbut Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu
Grzegorz Kocjan I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu
Kazimierz Utrata Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tychach
Hanna Jankowska Wiceprezes Tyskiego Oddziału ZNP
Rafał Czarnuch Komendant Straży Miejskiej w Lędzinach
Prof. zw. dr hab. Aleksander Sładkowski Katedra Logistyki i Transportu Przemysłowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach
dr.inż. Sandra Grabowska Katedra Inżynierii Produkcji Politechniki Śląskiej
dr.hab. inż. Krzysztof Nowacki Prodziekan ds. Studenckich Politechniki Śląskiej
Lidia Żurek Dyrektor PCPR w Lędzinach

Dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół

Emerytowani i byli Dyrektorzy i Wicedyrektorzy Szkoły
Czesław Dziubek
Alojzy Lysko
Ireneusz Wróbel
Dominik Buczek
Jan Spodniewski
Stanisław Zieliński

Ks. Krzysztof Sontag Proboszcz Parafii Matki Bożej Różańcowej w Lędzinach

Józef Kłyk Honorowy Obywatel Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego
Antoni Piszczek Emerytowany Dyrektor KWK „Ziemowit”
Rafał Bula Pisarz
Rada Rodziców
Michał Kuc Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców
Patrycja Palka Sekretarz RR
Krystyna Poroś Skarbnik RR
Zarząd Towarzystwa Kulturalnego im. Anielina Fabery w Lędzinach
Jerzy Mantaj Zastępca Przewodniczącej Towarzystwa Kulturalnego im. Anielina Fabery
Władysław Trzciński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Kulturalnego im. Anielina Fabery
Paweł Hachuła Sekretarz Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Kulturalnego im. Anielina Fabery
Krystyna Malicka Członek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Kulturalnego im. Anielina Fabery
Emerytowani pracownicy szkoły
Absolwenci
Rodzice
Uczniowie
Nauczyciele i pracownicy szkoły
Przyjaciele szkoły
Media:
Marcin Jałowy TVP o/Katowice
Lech Gawin Tygodnik „Nowe Echo”
Bogusław Żogała Co Tydzień
Anna Juśkiewicz Polskie Radio Katowice

Pani Dyrektor Ewa Matusik, po przedstawieniu krótkiego filmiku o szkole, w swoim przemówieniu nawiązała do hasła widocznego w auli szkoły:
„ Hasło TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ pojawiło się w tej auli z okazji uroczystych obchodów 65 – lecia i pozostało z nami. Towarzyszy nam każdego dnia i wskazuje nasz sposób dążenia do nowoczesności. Właśnie w oparciu o tradycję – bo tylko oparcie o korzenie, szacunek do naszej historii i naszych historycznych wartości daje prawdziwą siłę i sens dążeniom do nowoczesności.
5 lat temu z okazji 65-lecia ukazała się niezwykła książka autorstwa A. Lysko i I. Wróbla pt: Uczyła żyć i pracować.
3 lata temu z okazji 100-lecia urodzin założyciela szkoły i patrona naszego Technikum ukazała się książka A. Lysko pt. Anielin Fabera.
Dziś oddajemy w Państwa ręce pozycję, która skupia się na ostatnich pięciu latach
i sygnalizuje istotne dla tego czasu wydarzenia a ponieważ chcieliśmy, aby ta pozycja miała nieco inny charakter niż pozostałe tego typu, dlatego też dużą część poświęciliśmy na sylwetki nauczycieli uczących w Roku Jubileuszowym oraz na wypowiedzi naszych uczniów i absolwentów. Mamy nadzieję, że będzie to dla Państwa ciekawa lektura.”
Serdeczne życzenia i jubileuszowe gratulacje na ręce Pani Dyrektor złożyli
w pierwszej kolejności:
1. Pan Czesław Ryszka Senator RP – w imieniu Pani Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej oraz w swoim imieniu.
2. Pani Ewa Kołodziej Poseł RP
3. Pan Michał Wójcik Poseł RP
4. Pan Marek Wójcik Poseł RP
5. Pan Piotr Czarnynoga Radny Sejmiku Wojewódzkiego w imieniu Marszałka Województwa Śląskiego Pana Wojciecha Saługi, ponadto w imieniu Wojewody Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka oraz w swoim imieniu.
6. Pani Krystyna Wróbel Burmistrz Miasta Lędziny wraz z Przewodniczącą Rady Miasta Panią Elżbietą Ostrowską
7. Pan Leszek Klag Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tychach wraz z Wiceprezesem Stowarzyszenia Niepokonanych Panem Markiem Kułakowskim
8. Pani Anna Kubica Przewodnicząca Rady Powiatu oraz Pan Henryk Barcik Wicestarosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
9. Pan Jan Chwiędacz Burmistrz Miasta Imielin wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Panem Tomaszem Lamikiem
10. Pan Marek Kumor Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy
11. Pan Kazimierz Plewnia Przewodniczący Rady Gminy Chełm Śląski wraz z Panią Gabrielą Penczek
12. Pan Narcyz Dudek Dyrektor KWK Ziemowit
13. Pan Michał Kuc Wiceprzewodniczący Rady Rodziców Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach

Pani Dyrektor Ewa Matusik została również uhonorowana:
Z rąk ppłk. Leszka Klaga Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Tychach otrzymała Medal Pamiątkowy BENE MERITUS;
Z rąk Pana Marka Kułakowskiego wiceprezesa Stowarzyszenia Niepokonanych otrzymała Krzyż Zwycięstwa.
Podczas uroczystości zostali wyróżnieni wybrani uczniowie oraz pracownicy i nauczyciele szkoły.
W części artystycznej wystąpili uczniowie, absolwenci oraz nauczyciele Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach w kolejności:
1. Łukasz Piekorz z kl. I d technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, który zaśpiewał piosenkę grupy LEMON pt. „Jutro”;
2. Łukasz Piekorz w duecie z Olą Stolecką z kl. II e technikum ekonomicznego wykonali piosenkę z repertuaru Juli pt. „Za każdym razem”;
3. Szkolny Kabaret „No name”, który w szóstym Powiatowym Konkursie „Talenty na scenę” 2015 zdobył II miejsce w kategorii kabaret. W skład zespołu wchodzą Karol Jastrzębski z kl. IV A technikum górniczego, Jerzy Frank z kl. III C technikum elektrycznego i Robert Burczyk z kl. ID, którzy zaprezentowali skecz „Xawię i Jaś”;
4. Ola Stolecka zaśpiewała piosenkę zespołu IRA pt. „Parę chwil”;
5. Patrycja Kwiecińska z kl. II E technikum logistycznego, Robert Burczyk z kl. I D technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i Bartosz Winnik z kl. IV A technikum górniczego zaprezentowali scenkę o tym, że warto znać języki obce
w każdej sytuacji.
6. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego klasy wojskowej Karol Liszka wykonał
2 piosenki „Karme love” w duecie z Ewą Żogałą (2E) z repertuaru Marceliny oraz „Nie myśl o mnie” zespołu RLO;
7. Nauczyciele Pani Agnieszka Waśniowska i Pan Rafał Stuchlik zaśpiewali piosenkę Luisa AMSTRONGA pt. WONDERFUL WORLD przy akompaniamencie Krystiana Lysko – 3B;
8. Ola i Łukasz wystąpili w piosence „Piękniejsza”.

Na zakończenie uroczystości, w holu szkoły, przy kawie i poczęstunku, wszyscy Goście mieli okazję porozmawiać, powspominać minione czasy a także obejrzeć wystawy prezentujące osiągnięcia Szkoły – Jubilatki. Mogli także zapoznać się z ofertą edukacyjną i obejrzeć nowoczesne pracownie.