...

10 marca 2017 roku młodzi logistycy z PZS w Lędzinach wzięli udział w półfinale I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Spedycyjno-Logistycznej.

W pierwszym etapie udział wzięło 2681 uczniów z całej Polski.

Do II etapu przeszło 860. W tej grupie znalazło się aż 23 młodych, zdolnych i zaangażowanych uczniów lędzińskiego PZS-u: Mateusz Maiczek, Wojciech Kozioł oraz Dawid Szoen z klasy drugiej, Grzegorz Kołodziej, Aleksandra Stolecka, Mateusz Kula, Patrycja Kwiecińska, Maria Gondzik, Ewa Żogała, Kamila Hozakowska, Wiktoria Łasoń, Bartosz Haba, Dawid Wróbel i Mikołaj Charęza z klasy trzeciej oraz  Patrycja Przybysz, Magdalena Święcicka, Karolina Latocha, Milena Stylok, Martyna Wróbel, Patrycja Głuchowska, Krzysztof Nita, Aneta Patalong i Wiktoria Kowalczyk z klasy czwartej.

Uczestnicy mieli tylko 50 minut na rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru. Wyniki ogłoszone zostaną 20 marca. Wtedy też okaże się, kto zakwalifikował się do  etapu centralnego, który odbędzie się już w kwietniu w Sopocie.

„Olimpijczycy! Z pewnością z niecierpliwością czekacie na wyniki zawodów II stopnia. Zgodnie z harmonogramem OOSL, wyniki zostaną podane do 20.03 (ze wskazaniem na ten właśnie dzień) w formie oficjalnych pism, których skany prześlemy na adresy e-mail Waszych szkół/nauczycieli podane wcześniej do korespondencji. „ – to najnowsze wiadomości dostarczone przez Uniwersytet Gdański, więc do 20 marca mocno trzymamy kciuki!

Justyna Pilch

Leave a comment

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.