...

Dziś odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna organizowana przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Z naszej szkoły wystartowały 44 osoby. Na wyniki poczekamy do przyszłego tygodnia. Trzymany mocno kciuki!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.