...

W dniu 27 kwietnia pożegnaliśmy kolejny rocznik absolwentów PZS w Lędzinach.

W tej szczególnej uroczystości wzięli udział:

 • Wicestarosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Pan Mariusz Żołna,
 • Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Kubica,
 • Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Spyra,
 • Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Patrycja Rozmus,
 • Burmistrz Miasta Lędziny Pani Krystyna Wróbel,
 • Skarbnik Urzędu Miasta Bieruń Pani Dorota Przybyła,
 • nadkomisarz Grzegorz Kocjan – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu,
 • ppłk. Leszek Klag – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tychach,
 • aspirant Robert Gawlik – w zastępstwie st. bryg. Piotra Szojdy – Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tychach,
 • Dariusz Kołodziejczyk – Kierownik Zespołu Szkoleń KWK Piast – Ziemowit
 • Małgorzata Kowalska – Specjalista HR ArcerolMittal Poland S.A.
 • Przedstawiciele Rady Rodziców

 

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły. Po czym głos zabrał  Dyrektor Pan Eugeniusz Czekaj, który powitał wszystkich zebranych.

Następnie nagrodzono najlepszych uczniów. Wicestarosta Pan Mariusz Żołna wraz z Panem Dyrektorem wręczyli nagrody Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego za osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportu i wolontariatu.

Otrzymali je :
Nauka – Patrycja Kwiecińska z klasy IV e technikum logistycznego, która osiągnęła najwyższą średnią ocen w szkole 5,24, a także bardzo wysoką frekwencję 95%.

Sport – Wiktoria Żernik z klasy mundurowej za reprezentowanie z sukcesami szkoły na zawodach sportowych, I miejsce w Mistrzostwach Kierowania Ruchem Drogowym, aktywny udział w życiu szkoły oraz udział licznych akcjach promujących szkołę.

Wolontariat – Aleksandra Stolecka z klasy IV e technikum logistycznego, która osiągnęła wysoką średnią 5,21 oraz przez cztery lata pełniła funkcję przewodniczącej klasy, a przez dwa lata również funkcję przewodniczącej szkoły. Brała aktywny udział w życiu szkoły, licznych akcjach charytatywnych, uczestniczyła w organizacji akademii szkolnych, reprezentowała także kilkakrotnie szkołę na konkursach literackich i artystycznych.

Z kolei głos zabrał Pan Wicestarosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Mariusz Żołna stwierdzając, że ukończenie szkoły to moment szczególny w życiu każdego młodego człowieka, czas nowych perspektyw naukowych i zawodowych, realizacji zamierzeń i planów. Życzył absolwentom powodzenia i sukcesów na egzaminie maturalnym i w dalszym życiu studenckim bądź zawodowym.

Następnie, Kierownik Zespołu Szkoleń KWK Piast – Ziemowit Pan Dariusz Kołodziejczyk oraz Skarbnik Urzędu Miasta Bieruń Pani Dorota Przybyła wręczyli nagrody Bartoszowi Białacie – najlepszemu uczniowi klasy technikum górniczo-mechanicznego – mieszkańcowi Bierunia.

Z kolei Pani Burmistrz Miasta Lędziny Krystyna Wróbel złożyła gratulacje i przekazała nagrody dla najlepszych absolwentów – mieszkańców Lędzin.

Ponadto nagrody odebrali uczniowie, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, wykazali się wzorowym zachowaniem, wysoką frekwencją, reprezentowali szkołę w licznych zawodach sportowych, konkursach, pokazach samoobrony, brali udział w akademiach i imprezach szkolnych, pracowali w Samorządzie Szkolnym.

Nagrody wręczyli wraz z Panem Dyrektorem – Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Kubica i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Spyra

Nagrodzeni zostali z  klasy górniczo-mechanicznej: Piotr Kramarczyk, Bartosz Białata, Kamil Konieczny, Dominik Giel i Damian Stolorz, z klasy informatyczno-elektrycznej: Dawid Sobański, Michał Koczur, Adrian Nowakowski i Piotr Bożek, z klasy ekonomiczno-logistycznej: Angelika Amrozik, Ewelina Ficek, Kamila Hozakowska, Patrycja Kwiecińska, Wiktoria Łasoń, Klaudia Martyka, Monika Musioł, Maria Saternus, Ewelina Sieradzka, Aleksandra Stolecka, Ewa Żogała, Mikołaj Charęza i Mateusz Kula oraz z klasy mundurowej – policyjno-wojskowej: Oliwia Saik, Tomasz Winiarski, Dominika Jakubczyk i Sandra Kern.

Po wręczeniu nagród głos zabrał Pan Marek Spyra, który życzył wszystkim absolwentom sukcesów i zrealizowania obranych celów oraz spełnienia osobistych marzeń.

Następnie nagrodzeni zostali uczestnicy olimpiad przedmiotowych – półfinalistki Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej w 2017 roku: Aleksandra Stolecka, Patrycja Kwiecińska i Ewa Żogała, która jest także półfinalistką Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej. Nagrody wręczyła Pani Patrycja Rozmus – Naczelnik Wydziału Edukacji i Pan Dyrektor Eugeniusz Czekaj.

Na akademii zostały także wręczone Świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, tak zwane uprawnienia SEP, które otrzymali uczniowie czwartej klasy technikum elektrycznego.

Następnie wręczone zostały certyfikaty absolwentom klasy mundurowej.

Absolwenci klasy mundurowej policyjnej uzyskali certyfikaty, które wręczył im Nadkomisarz Pan Grzegorz Kocjan, natomiast absolwenci klasy mundurowej wojskowej uzyskali certyfikaty, które wręczył ppłk. Leszek Klag – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tychach.

Aleksandra Stolecka otrzymała także Złoty Indeks Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, która wspiera i promuje zdolną, twórczą, otwartą na świat i naukę młodzież. Odczytany został również specjalny list Rektora tej uczelni i wręczony Indeks.

Pan Dyrektor Eugeniusz Czekaj przekazał w czasie uroczystości na ręce przedstawicieli Policji, Wojska, Państwowej Straży Pożarnej, Kopalni i Firmy AcelorMittal Poland S. A. podziękowania za bardzo dobrą współpracę i wsparcie na rzecz szkoły.

Po wręczeniu wszystkich nagród głos zabrali przedstawiciele maturzystów, którzy podziękowali wychowawcom i nauczycielom za trud kształcenia i wychowania, rodzicom za poświęcenie i troskliwość oraz wszystkim pracownikom szkoły za zaangażowanie. Dyrekcji szkoły za zapewnienie bardzo dobrych warunków do nauki, miłej serdecznej atmosfery oraz motywowanie do pracy i osiągania sukcesów.

Maturzyści podziękowali także Panu Staroście Bieruńsko-Lędzińskiemu Bernardowi Bednorzowi , Panu Wice Staroście Mariuszowi Żołnie i całemu Zarządowi oraz Radzie Powiatu za troskliwą opiekę nad szkołą, wsparcie w realizacji nowych projektów i zadań, które zapewniają uczniom maksymalny rozwój w bardzo dobrych warunkach.

Na koniec głos zabrali przedstawiciele młodszych klas, którzy w imieniu całej społeczności uczniowskiej pożegnali maturzystów i życzyli im powodzenia na egzaminie dojrzałości, szczęścia w realizacji marzeń oraz wręczyli pamiątkowe długopisy.

Po odprowadzeniu sztandaru szkoły, nastąpił krótki program artystyczny, który zawierał pokaz slajdów z różnych imprez klasowych maturzystów, wywołujący wiele emocji i wzruszeń. Po raz ostatni zaśpiewały dla wszystkich absolwentki – Ola Stolecka i Ewa Żogała. Występ uświetnili również młodsi koledzy – Karolina Żogała, Paweł Kłoda i Grzegorz Iciek.
Na zakończenie głos zabrał Pan Dyrektor, który podziękował gościom za obecność, a absolwentów zaprosił do klas na spotkanie z wychowawcami, życząc im powodzenia w dalszych działaniach.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.